Dokumenty ke stažení a povinně uveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Investiční společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR)). Účely zpracování osobních údajů, jakož i poučení klientů jako subjektů údajů, jsou blíže popsány v dokumentu Sdělení před uzavřením smlouvy.

Seznam kategorií zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání v sídle společnosti.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Renáta Dobrovodská 
kontaktní údaje: e-mail: renata.dobrovodska@carduus.cz, tel.: 602 150 023.

Výroční zprávy

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2015

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Wine Farming za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity IV za rok 2020

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity II. za rok 2019

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity II za 3.9.2020-31.12.2020

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2019

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2020

Reklamační řád

Řízení střetu zájmů

Zásady pro výkon hlasovacích práv

Pravidla pro provádění obchodů