Dokumenty ke stažení a povinně uveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Investiční společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR)). Účely zpracování osobních údajů, jakož i poučení klientů jako subjektů údajů, jsou blíže popsány v dokumentu Sdělení před uzavřením smlouvy.

Seznam kategorií zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání v sídle společnosti.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Kateřina Jursíková
kontaktní údaje: e-mail: katerina.jursikova@carduus.cz, tel.: 777 909 585.

Výroční zprávy

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2015

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2021

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2022

Výroční zpráva CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., za rok 2023

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2021

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2022

Výroční zpráva CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., za rok 2023

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2016

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2017

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2021

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2022

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity za rok 2023

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2018

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2021

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2022

Výroční zpráva CARDUUS Blockchain za rok 2023

Výroční zpráva CARDUUS Wine Farming za rok 2019

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity IV za rok 2020

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity IV za rok 2021

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity IV za rok 2022

Výroční zpráva CARDUUS Opportunity IV za rok 2023

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity II. za rok 2019

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity II za 3.9.2020-31.12.2020

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity II. za rok 2021

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2019

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2020

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2021

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2022

Výroční zpráva UPF CARDUUS Opportunity III. za rok 2023

Výroční zpráva MeLion Capital SICAV za rok 2021

Výroční zpráva MeLion Capital SICAV za rok 2022

Výroční zpráva IC Invest Fund SICAV za rok 2021

Výroční zpráva IC Investment Fund Czechia SICAV za rok 2022

Výroční zpráva IC Investment Fund Czechia SICAV za rok 2023

Výroční zpráva IC IF - Techpark Subfund za rok 2021

Výroční zpráva IC IF - Techpark Subfund za rok 2022

Výroční zpráva IC IF - Financial Solutions Subfund za rok 2021

Výroční zpráva IC IF - Financial Solutions Subfund za rok 2022

Výroční zpráva IC IF - Asset Management Subfund za rok 2021

Výroční zpráva IC IF - Asset Management Subfund za rok 2022

Reklamační řád

Řízení střetu zájmů

Zásady pro výkon hlasovacích práv

Pravidla pro provádění obchodů

Dokumenty ke stažení

Licence ČNB

Informace a sdělení pro zákazníky 09 2021

Information and communication for customers 09 2021

Všeobecné obchodní podmínky platné do 3.1.2018

Informace o udržitelnosti

Sazebník CARDUUS Asset Management

Sazebník Podfond CARDUUS Opportunity

Sazebník Podfond CARDUUS Opportunity IV

Sazebník Podfond CARDUUS Blockchain Technologies

Sazebník IC IF Asset Management Subfund

Sazebník IC IF Financial Solutions Subfund

Sazebník IC IF Tech Park Subfund

Sazebník MeLion SICAV

Podfond Opportunity - Sdělení klíčových informací

Podfond Opportunity IV - Sdělení klíčových informací

Podfond Blockchain Technologies - Sdělení klíčových informací

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III_podílové listy třídy A – Sdělení klíčových informací

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III_podílové listy třídy Z – Sdělení klíčových informací

IC IF Asset Management Podfond - Sdělení klíčových informací třída PIA

Rozhodnutí o pozastavení_20221228.pdf

veřejná výzva k úpisu_třída PIA_CZ_Tech_ENG_signed.pdf

veřejná výzva k úpisu_třída PIA_CZ_Fin_ENG_signed.pdf

IC IF Asset Management Podfond - Sdělení klíčových informací třída VIA

veřejná výzva k úpisu_třída VIA_CZ_Tech_ENG-signed.pdf

veřejná výzva k úpisu_třída VIA_CZ_Fin_ENG_signed.pdf

MeLion Capital SICAV - Veřejná výzva k úpisu - třída P

MeLion Capital SICAV - Veřejná výzva k úpisu - třída V

MeLion Capital SICAV - Veřejná výzva k úpisu - třída Z1

MeLion Capital SICAV - Sdělení klíčových informací - třída P

MeLion Capital SICAV - Sdělení klíčových informací - třída V

MeLion Capital SICAV - Sdělení klíčových informací - třída Z1

MeLion Capital SICAV - STATEMENT OF ESSENTIAL INFORMATION - class P

MeLion Capital SICAV - STATEMENT OF ESSENTIAL INFORMATION - class V

MeLion Capital SICAV - STATEMENT OF ESSENTIAL INFORMATION - class Z1

Notářský zápis rozhodnutí valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, i.s.,a.s., konané dne 12. 6. 2019

Notářský zápis rozhodnutí valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, i.s.,a.s., konané dne 26. 5. 2020

Notářský zápis rozhodnutí valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, i.s., a.s., konané dne 3. 6. 2021

Zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, i.s., a.s. konané formou per rollam ze dne 11.03.2022

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti CAMIS konané dne 20.06.2022

Zápis z jednání valné hromady společnosti CARDUUS Asset Management, i.s., a.s., konané dne 2. 6. 2023

Rozhodnutí statutárního ředitele o odpuštění výstupního poplatku podfondu Opportunity

Časový rozvrh provozního dne

Zápis z jednání valné hromady společnosti Carduus Fund Management SICAV, a.s., konané dne 11.5.2023

Zápis z jednání valné hromady společnsoti IC Investment Fund Czechia SICAV, a.s. konané dne 20.6.2023

Zápis z valné hromady společnsoti IC Investment Fund Czechia SICAV, a.s., konané dne 29.08.2023