Dokumenty ke stažení a povinně uveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Investiční společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkráceně GDPR)). Účely zpracování osobních údajů, jakož i poučení klientů jako subjektů údajů, jsou blíže popsány v dokumentu Sdělení před uzavřením smlouvy.

Seznam kategorií zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání v sídle společnosti.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Renáta Dobrovodská 
kontaktní údaje: e-mail: renata.dobrovodska@carduus.cz, tel.: 602 150 023.

Reklamační řád

Řízení střetu zájmů

Zásady pro výkon hlasovacích práv

Pravidla pro provádění obchodů