Fondy kvalifikovaných investorů

IC Invest Fund SICAV

Investičním cílem Fondu, resp. jeho jednotlivých podfondů, je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři vlastnícími investiční akcie vydané k příslušnému podfondu na základě investic zejm. do investičních cenných papírů, ale i dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů a dále investic převážně do účastní v kapitálových obchodních společnostech (dále jen „Obchodní společnosti“). Podfondy budou investovat zejm. do majetkových účastí v Obchodních společnostech, které se mj. zabývají nákupem, výstavbou, správou, pronájmem a prodejem nemovitostí. Podfondy budou dále poskytovat úvěry Obchodním společnostem s tím, že výnosy investic podfondů budou převážně opatřovány příjmem z podílů na zisku Obchodních společností a z úroků z poskytnutých úvěrů Obchodním společnostem. Podfondy budou rovněž odkupovat a prodávat zajištěné pohledávky skrze společnosti, ve kterých mají majetkovou účast. Součástí strategie je tedy i diverzifikace rizik na základě investic do různých nepropojených majetkových hodnot.


Podfondy IC Invest Fund SICAV


IC IF – Asset Management subfund

IC IF – Tech Park subfund

IC IF – Financial Solutions subfund


IC Invest Fund SICAV

IC Invest Fund SICAV