Dne 20.6.2023 se bude konat řádná valná hromada společnosti IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s. Valná hromada se bude konat na adrese společnosti Carduus Asset Management, i.s., a.s., která je nám. 14. října 17, Praha 5, 150 00. Veškeré podrobnější info nalezente zde


Dne 2.6.2023 se bude v sídle společnosti konat řádná valná hromada. Veškeré podrobnější info naleznete zde
Vyjádření CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

V návaznosti na aktuálně publikované mediální výstupy týkající se skupiny IC Group, v nichž jsou zavádějícím a manipulativním způsobem použité informace o obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“) a její činnosti, společnost uvádí, že po celý čas svého fungování na finančním trhu plní své zákonné povinnosti, a to včetně rozsáhlé informační povinnosti týkající se akcionářské struktury společnosti, z níž je mimo jiné zřejmé, že není personálně ani kapitálově propojena s obchodní společností Diversity Capital a.s.

Společnost nyní analyzuje možnosti obrany vůči těmto mediálním výstupům a zvažuje možné kroky k ochraně svého dobrého jména a pověsti.