Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o rozhodnutí obhospodařovatele  investičního fondu o pozastavení vydávání a odkupu investičních akcií podfondu IC IF Asset Management subfund. Podrobnosti naleznete zde.