Dne 28.11.2023 proběhne řádná valná hromada společnosti Carduus Asset Management, i.s., a.s., která se bude konat v 11:00 v sídle společnosti. Podrobnosti naleznete v sekci Dokumenty ke stažení

Dovolujeme si oznámit rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s. podfondu ICIF - Asset Manangement subfund o prodloužení pozastavení vydávání a odkupu investičních akcií. Více informací zde

Dovolujeme si oznámit rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu Carduus Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. o pozastavení vydávání a odkupu investičních akcií. Více informací zde

Dovolujeme si oznámit rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu Uzavřený podílový fond Carduus Opportunity III., Carduus Asset Management, i.s., a.s. o pozastavení vydávání podílových listů. Více informací zde