Valná hromada polečnosti CARDUUS Asset Management, i.s., a.s., se bude konat dne 20.6.2022 od 11:00 v sídle společnosti. 

Veškeré podrobnosti naleznete v sekci Dokumnety ke stažení a povinně zveřejňované informace