Naši klienti cítí odpovědnost vůči nabytému majetku, dbají o jeho rozvoj, zhodnocení a ochranu proti rizikům. Očekávají profesionální nezávislou radu, transparentnost a chtějí vidět výsledky.

Pavel Bodlák, Chairman of the Board   

 

Dne 26. května 2020 se koná řádná valná hromada společnosti. Podrobnosti a veškeré náležitosti naleznete v sekci Dokumenty ke stažení a povinně uveřejňované informace.