Prohlášení CARDUUS Asset Management, investiční společnosti

 

V posledních týdnech se v některých médiích objevily vykonstruované kauzy, jejichž cílem bylo na základě lživých obvinění zpochybnit finanční stabilitu Carduus Asset Management investiční společnosti i osobní integritu předsedy představenstva společnosti. Tuto kampaň jednoznačně odmítáme. 

 

Mediální kampaň, kterou proti společnosti Carduus Asset Management vedou někteří komunální politici ve spolupráci s malou skupinou spřátelených novinářů, se opírá o úmyslně překroucené a zavádějící informace. Zabývají se záležitostmi, které na chod společnosti nemají žádný vliv, jsou nerelevantní a pouze poškozují její dobré jméno.

Podobné útoky nelze ignorovat, ale je třeba jim čelit. Zmínění komunální politici již zveřejnili omluvu a svoje ničím nepodložená, lživá tvrzení odvolali. Ve věci médií, která tuto kampaň pomohla rozpoutat, již byly podniknuty odpovídající právní kroky.

 

Našim klientům se vší vážností sdělujeme, že Carduus Asset Management, investiční společnost nikdy nebyla v obchodních problémech a není tomu tak ani nyní. Společnost se svým kapitálem více než sto milionů korun patří mezi nejzajištěnější soukromé společnosti v oboru. Gros podnikání Carduus Asset Management investiční společnosti neleží a ani nikdy ležet nebude ve veřejných penězích, jak naznačovala lživá mediální kampaň. Spravujeme peníze primárně pro nadnárodní korporace a významné finančníky.

AKTUÁLNĚ: Smlouva s Prahou 2 byla dne 12.3.2021 oficiálně ukončena a portfolio bylo zlikvidováno. Tímto považujeme clou věc za uzavřenou. 

Našim partnerům a klientům děkujeme za jejich stálou přízeň a podporu.


Za Carduus Asset Management, investiční společnost


Pavel Bodlák
Předseda představenstva