Valná hromada společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. se uskuteční dne 3. 6. 2021 v sídle společnosti. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny v sekci „Dokumenty ke stažení a povinně uveřejňované informace“.