Valná hromada společnosti CARDUUS Asset Management, i.s., a.s., se bude konat dne 20.6.2022 od 11:00 v sídle společnosti. 

Veškeré podrobnosti naleznete v sekci Dokumenty ke stažení a povinně zveřejňované informace


Valná hromada společnosti IC Invest Fund SICAV, a.s. se bude konat dne 29.6.2022 od 10:00 v sídle společnosti Carduus Asset Management, i.s., a.s.

Veškeré podrobnosti naleznete v sekci Dokumenty ke stažení a povinně zveřejňované informace