AKTUALIZACE Dovolujeme si oznámit rozhodnutí obhospodařovatele investičního fondu IC INVESTMENT FUND CZECHIA SICAV, a.s. podfondu ICIF - Asset Manangement subfund o prodloužení pozastavení vydávání a odkupu investičních akcií (více informací ZDE) a trvající rozhodnutí o pozastavení nakládání s majetkem a o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií naleznete ZDE

 

Dovolujeme si oznámit rozhodnutí společnosti Carduus Asset Management, i.s., a.s., obhospodařovatele investičního fondu Uzavřený podílový fond Carduus Opportunity III. a Investičního fondu Carduus Fund Management s jeho Podfondy, o obnovení vydávání a odkupu podílových listů, investičních akcií a obnovení nakládání s majetkem. Odkaz na dané rozhodnutí naleznete níže.

 

Více informací k UPF Opportunity III 


Více informací k investičnímu fondu Carduus Fund Management