Fondy kvalifikovaných investorů

MeLion Capital SICAV


MeLion Capital SICAV

MeLion Capital SICAV


 

Obhospodařující společnost/The ManagerCARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Investiční horizont/Investment horizon3+ let/yrs
Minimální vstupní investice/Minimal initial investment1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek/Actual entry feemax. 7%
Aktuální výstupní poplatek/Actual exit fee 0 % nad 3 roky, 7 % do 3 let trvání investice / 0% over 3 years, 7% up to 3 years of investment
Odměna obhospodařovatele/Manager's fee0,5 % p.a. (min. 80 000Kč měsíčně) z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu/(min. CZK 80,000 per month) from the average value of the fund's capital
%v tis. Kč
Majetkové účasti94,773 391,00
Cenné papíry0,000,00
Poskytnuté úvěry0,000,00
Vklady na účtech v bankách 5,23187,00
Ostatní aktiva0,000,00
Aktiva celkem100,003 578,00

Stav k datu 30.06.2022

MeLion Capital SICAV
Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy P219 872
Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy V3 200 505
Aktuální hodnota fondového kapitálu třídy Z10