Fondy kvalifikovaných investorů

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III.


Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III.

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III.


 

Obhospodařující společnost:Carduus Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:15 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice:1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:N/A
Odměna obhospodařovatele:2 % z hodnoty aktiv fondu ročně