Fondy kvalifikovaných investorů

CARDUUS Opportunity Podfond


Podfond CARDUUS Opportunity je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem zhodnocení aktiv prostřednictvím diverzifikovaného portfolia tvořeného podíly v růstových společnostech, podíly v nemovitostních společnostech a dluhovými investičními nástroji včetně zajištěných pohledávek a půjček. Fond se orientuje na různorodé financování společností se stabilními výnosy, včetně případů jako je pre-IPO financování, management buy-out, pre-trade sale financování, akciových buy-back projektů a posílení kapitálové vybavenosti společností vůči poskytovatelům seniorního financování.


Veřejná výzva k úpisu
CARDUUS Opportunity Podfond

CARDUUS Opportunity Podfond


Investiční hodnota ke dni 31.03.2023

CZK 1 065,1136

Upozornění: 
Údaje v grafu ukazují skutečnou výkonnost podfondu od jeho vzniku v roce 2016. Předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Výpočet dosavadní výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku podfondu (v CZK). Do výpočtu výkonnosti jsou zahrnuty poplatky obhospodařovateli, administrátorovi a depozitáři.
Historický výnos a vývoj ceny akcie


Kumulativní výkonnost od založení podfondu  6,51 %Anualizovaná výkonnost (% p.a.)

2 roky

3,35%

3 roky

6,54%

5 let

0,84%

od založení podfondu

0,87%
Obhospodařující společnostCARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekáváný výnos pro investory7 % p. a.
Investiční horizont5 let
Minimální vstupní investice:1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatekmax. 3%
Aktuální výstupní poplatek0 % nad 5 let, 10 % do 5 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele2 % z průměrné hodnoty fondového kapitálu fondu ročně
%v tis. Kč
Majetkové účasti22,0943 120,00
Cenné papíry29,5257 632,00
Poskytnuté úvěry10,5420 582,00
Vklady na účtech v bankách 0,34665,00
Ostatní aktiva37,5073 203,00
Aktiva celkem100,00195 202,00

Stav k datu 31.03.2023

CARDUUS Opportunity Podfond
Aktuální hodnota fondového kapitálu 161 530 869 Kč