Fondy kvalifikovaných investorů

Carduus Opportunity IV


Carduus Opportunity IV

Carduus Opportunity IV


 

Stav k datu 31.12.2022

Cena akcie k 31.12.20221,4041
Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:7,50 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice:40.000,- EUR dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:0 %
Odměna obhospodařovatele:1,2 % p.a., min. 35 000,- EUR ročně
%v tis. EUR
Majetkové účasti0,000,00
Cenné papíry94,898 368,00
Poskytnuté úvěry0,000,00
Vklady na účtech v bankách 2,11186,00
Ostatní aktiva3,10274,00
Aktiva celkem100,008 828,00

Stav k datu 31.12.2022

Carduus Opportunity IV
Aktuální hodnota fondového kapitálu167 279 EUR