Fondy kvalifikovaných investorů

Blockchain Technologies Podfond

Podfond CARDUUS Blockchain Technologies je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS FUND MANAGEMENT, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií. Podfond má v úmyslu investovat zejména do kapitálových obchodních společností, které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv.

Veřejná výzva k úpisu 

Historické ceny Podfondu CARDUUS Blockchain Technologies


Blockchain Technologies Podfond

Blockchain Technologies Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.09.2021

EUR 1,9564

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:12 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice: ekvivalent 1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 1 rok, 80 % do 1 roku trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2 % z průměrné hodnoty majetku fondu ročně
v tis. EUR v %
Majetkové účasti713,0032,03
Cenné papíry0,000,00
Poskytnuté úvěry1 171,0052,61
Vklady na účtech v bankách342,0015,36
Ostatní aktiva0,000,00
Aktiva celkem2 226,00100,00

Stav k datu 30.9.2021;

Blockchain Technologies Podfond
Aktuální hodnota fondového kapitálu k 30.9.20212225973 EUR