Fondy kvalifikovaných investorů

Blockchain Technologies Podfond

Podfond CARDUUS Blockchain Technologies je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS FUND MANAGEMENT, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií. Podfond má v úmyslu investovat zejména do kapitálových obchodních společností, které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv.


Blockchain Technologies Podfond

Blockchain Technologies Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.11.2018

EUR 1

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:12 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice: 4000,- EUR při splnění zákonných požadavků dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:2 %
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 3 roky, 80 % do 3 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2 % z průměrné hodnoty majetku fondu ročně
Skutečná výše nákladovosti za předchozí účetní období TER
Skutečná výše úplaty administrátorovi
Aktuální hodnota fondového kapitálu