Fondy kvalifikovaných investorů

Blockchain Technologies Podfond

Podfond CARDUUS Blockchain Technologies je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS FUND MANAGEMENT, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií. Podfond má v úmyslu investovat zejména do kapitálových obchodních společností, které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv.Veřejná výzva k úpisu Blockchain Technologies Podfond

Blockchain Technologies Podfond


Investiční hodnota ke dni 31.03.2022

EUR 1,5023

Upozornění: 
Údaje v grafu ukazují skutečnou výkonnost podfondu od jeho vzniku v roce 2018. Předchozí výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Výpočet dosavadní výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku podfondu (v EUR). Do výpočtu výkonnosti jsou zahrnuty poplatky obhospodařovateli, administrátorovi a depozitáři.Historický výnos a vývoj ceny akcie

Kumulativní výkonnost od založení podfondu                  50,23%   Anualizovaná výkonnost (% p.a.)

2 roky

30,26%

3 roky

13,35%

od založení podfondu

13,35%
Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:12 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice: ekvivalent 1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 1 rok, 80 % do 1 roku trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2 % z průměrné hodnoty majetku fondu ročně
v tis. EUR v %
Majetkové účasti0,000,00
Cenné papíry0,000,00
Poskytnuté úvěry1277,0059,51
Vklady na účtech v bankách92,004,29
Ostatní aktiva777,0036,21
Aktiva celkem2146,00100,00

Stav k datu 31.03.2022;

Blockchain Technologies Podfond
Aktuální hodnota fondového kapitálu k 31.03.20222145880 EUR