Fondy kvalifikovaných investorů

Blockchain Technologies Podfond

Podfond CARDUUS Blockchain Technologies je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS FUND MANAGEMENT, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem dosahovat vysoké výnosnosti v referenční měně EUR prostřednictvím investování do kapitálových účastí a dluhových instrumentů obchodních společností v oblasti tzv. blockchainových technologií. Podfond má v úmyslu investovat zejména do kapitálových obchodních společností, které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících aplikace na bázi digitálních aktiv.

Veřejná výzva k úpisu 

Historické ceny Podfondu CARDUUS Blockchain Technologies


Blockchain Technologies Podfond

Blockchain Technologies Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.06.2021

EUR 1,5110

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:12 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice: ekvivalent 1.000.000,- CZK dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 1 rok, 80 % do 1 roku trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2 % z průměrné hodnoty majetku fondu ročně
v tis. EUR v %
Majetkové účasti400 902,4925,43
Cenné papíry0,000,00
Poskytnuté úvěry880 044,7355,82
Vklady na účtech v bankách257 496,2116,33
Ostatní aktiva38 199,332,42
Aktiva celkem1 576 642,76100,00

Stav k datu 30.6.2021;

Blockchain Technologies Podfond
Aktuální hodnota fondového kapitálu k 30.6.2021942 548 EUR