Wealth Management

Individuální, jedinečný a komplexní servis, ušitý na míru každému jednotlivému klientovi.

Klíčová strategie portfolia je stanovena formou investiční politiky, připravené na základě očekávání a preferencí klienta.  1. Poznání klienta a jeho priorit Nejprve s Vámi prodiskutujeme, čeho chcete v oblasti financí dosáhnout, jaké máte priority, očekávání a představy ohledně předpokládaného výnosu, jaký je Váš vztah k riziku a výkyvům hodnoty portfolia, jaké jsou Vaše znalosti a zkušenosti v oblasti investic.
  2. Investiční strategie Následně pro Vás připravíme individuální investiční strategii reflektující Vaše cíle. Vaše individuální investiční strategie nemusí platit jednou provždy. Na začátku stanovíme základní cíle, které se později mohou přizpůsobovat změnám ve vašem životě nebo nové situaci na trhu. Společně s Vámi proto Vaši investiční strategii budeme aktualizovat dle potřeby.
  3. Obhospodařování portfolia V souladu s Vaší investiční strategií Vám navrhneme řadu produktů. Nejvhodnější navrhované varianty a to, jaká nesou rizika, s Vámi budeme diskutovat. Následně pro Vás budeme tuto strategii implementovat.
  4. Reporting a péče o klienta O vývoji portfolia a investičních příležitostech s Vámi budeme pravidelně komunikovat osobně, telefonicky či e-mailem. Pokud budete potřebovat cokoliv konzultovat, investiční manažer Vám bude k dispozici.

Investujeme do jednotlivých titulů s ohledem na dodržení optimální diverzifikace aktiv, koncentrace rizika a nákladovosti. Důraz je kladen na kvalitu a vhodný výběr emitentů zmiňovaných instrumentů pro snížení kreditního rizika protistrany. Vzhledem  k možné volatilitě všech tříd aktiv, kterou mohou finanční trhy čas od času procházet, zůstává transparentnost & srozumitelnost pro klienta a snadné ocenění investic spolu s vysokou likviditou a co nejnižšími náklady naším základním principem investování.

 

Investujeme do všech hlavních tříd aktiv 

  • Vládní a korporátní dluhopisy
  • Hotovost
  • Akcie
  • Komodity 
  • Alternativy