O nás

Poskytujeme služby a řešení na základě Vašich potřeb.

Při budování dlouhodobého vztahu má pro nás odpovědnost vůči klientovi zásadní význam. Hlavní zárukou naší nezávislosti je skutečnost, že za své služby jsme odměňováni pouze klientem, nikoli třetí stranou.


Management

Jsme českou investiční společností licencovanou Českou národní bankou, jejíž investiční management kumuluje více než padesátiletou zkušenost na globálních kapitálových a finančních trzích. Před založením vlastní společnosti jsme pracovali pro tuzemské i mezinárodní finanční instituce v Praze a v Londýně v oblasti obchodování na finančních a kapitálových trzích, investičního poradenství a řízení individuálních i fondových portfolií.

Jsme hrdí na své vlastní investiční know-how, které nám a našim klientům pomohlo během posledních dvou desetiletí úspěšně projít několika celosvětovými finančními krizemi.

Pavel Bodlák
Chairman of the Board

Emil Štáva
Vice-Chairman of the Board

Markéta Valentová
COO

Pavel Bodlák získal zkušenosti v oblasti finančních trhů v letech 1992 až 1999, kdy pracoval pro Credit Lyonnais a později v Komerční bance v Praze. Poté byl jmenován do funkce Chief Investment Officer Amcico AIG Life, dceřiné společnosti americké pojišťovny AIG, kde byl plně odpovědný za správu aktiv. Zároveň založil a úspěšné řídil podílové fondy v rámci AIG Funds Central Europe. Od roku 2005 působil v PPF Asset Management, jedné z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy na pozici senior portfolio manažera. Zároveň v rámci PPF AM zahájil činnost sekce péče o individuální klienty. Od roku 2009 se věnuje nezávislé správě aktiv individuálních klientů. Emil Šťáva má více než 20 let zkušeností na finančních trzích v České republice a ve Velké Británii. Devadesátá léta strávil v Praze v dceřiné společnosti Citibank. Později byl zodpovědný za rozvoj a strukturování finančních derivátů pro firemní a institucionální klienty. Od roku 1999 působil téměř 10 let v Londýně, nejprve u Merrill Lynch ve funkci viceprezidenta pro institucionální klientelu ve střední a východní Evropě a poté v Credit Suisse na pozici ředitele pro strukturované financování a dluhové trhy ve střední Evropě. Následně se věnoval řízení osobních aktiv a několika soukromých rizikových kapitálových projektů. Markéta Valentová zahájila svou kariéru v roce 1997 v České spořitelně, kde začínala jako manažerka investičního a komerčního bankovnictví, avšak během svého 18 letého působení v ČS získala rozsáhlé a detailní zkušenosti zejména v oblasti projektového řízení. Vytvářela mimo jiné analýzy procesů, metodiku nových procesů a koncepci školení koncových uživatelů, zejména v oblasti IT projektů. Později jako projektová manažerka pracovala na různých projektech týkajících se investičních produktů a implementace legislativních změn. 
Jako manažerka kvality prodeje investičních produktů se podílela na implementaci evropské direktivy MiFID do vnitřních procesů prodeje investičních služeb včetně jejich řízení a vyhodnocování. 
Do Carduus AM IS nastoupila na začátku roku 2015 jako provozní ředitelka.