Modelová portfolia

Inovativní řešení správy finančních prostředků odlišné od klasických bankovních produktů.

Nabízíme Vám komplexní analýzu Vašich aktiv, na základě které připravíme optimální investiční strategii zohledňující Vaše investiční cíle a potřeby. Účet je spravován našimi profesionály dle zvolené investiční strategie a je vedený na Vaše jméno. Neprodáváme produkty ostatních společností, máme vlastní model aktivně řízených portfolií.


Výhody pro Vás

  • Vlastní investiční účet otevřený u renomované banky: SAXOBANK
  • Portfolio cenných papírů aktivně řízené profesionály Carduus
  • Nepřetržitý on-line přístup k účtu a k přehledu všech investic
  • Portfolio management už od 500 000 CZK
  • Přehledná struktura poplatků

 


Carduus portfolia

 


Jak pracujeme s Vaším kapitálem?

Hlavní důraz klademe na promyšlenou strategickou alokaci aktiv, která rozhoduje z více než 70% o dlouhodobé výkonnosti portfolií.

V České republice využívá většina drobných investorů ke zhodnocení úspor tzv. otevřené podílové fondy, o které se stará investiční společnost (manažer). Existují však i jiné, v ČR opomíjené a v mnoha ohledech efektivnější, typy nástrojů kolektivního investování.

Strategie v CARDUUS investičních portfoliích jsou tvořeny převážně investicemi do tzv. Exchange Traded Funds („ETF“) nebo také burzovně obchodovaných fondů či indexů, kdy každá třída aktiv je reprezentována několika vybranými ETF.

ETF jsou investiční cenné papíry reprezentující jednotlivé druhy, resp. třídy aktiv či indexů. Od klasických otevřených podílových fondů se liší tím, že nevydávají podílové listy, jejichž hodnota je známá až po uzavření obchodního dne, nýbrž své akcie. Díky tomu je lze obchodovat v obchodních hodinách burzy na oficiálním trhu a znát tak okamžitě aktuální cenu.

Oproti klasickým podílovým fondům navíc ETF nespravují portfolio manažeři, týmy analytiků a dalších spolupracovníků. Tímto se stává investování prostřednictvím ETF nízkonákladovým. Správce fondu sestavuje portfolio podle sledovaného indexu. Úspory na straně řízení ETF se promítají do výše správcovského poplatku, který se obvykle pohybuje od 0,05% do 0,7% ročně. Celková nákladovost ETF (ukazatel TER - Total Expense Ration) se nachází pod jedním procentem. 

 

 

Transparentnost

Denní přehled o držených cenných papírech, jejich hodnotě a výkonnosti. Podrobné informace o regionálních, sektorových a měnových alokacích. Detailně vyčíslené náklady investice.

Diverzifikace

Díky ETF můžete investovat do široké škály tříd aktiv, sektorů a oblastí. Díky CARDUUS investičním portfoliím získáte profesionálně řízenou investici odpovídající Vašim požadavkům. Správnou diverzifikací a využitím ETF eliminujeme riziko ztráty způsobené případným poklesem určitého konkrétního titulu na minimum. CARDUUS investiční portfolia obchodují pouze ETF, jejichž tržní kapitalizace přesáhne pro hlavní třídy aktiv alespoň 1 mld. USD (20 mld. CZK).

Likvidita

ETF poskytují okamžitou likviditu v průběhu obchodního dne na burze. Prostřednictvím ETF tak můžeme v CARDUUS investičních portfoliích efektivně a rychle reagovat na podněty trhu.

Efektivní náklady

ETF jsou pasivní investiční fondy, platíte zde pouze poplatek za technickou správu fondu. Za aktivní správu Vašich investic platíte pouze nám, jako správci investičních portfolií. CARDUUS investiční portfolia jsou tak cenově maximálně efektivním profesionálním nástrojem, s jednoznačným přehledem nákladů.