Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů

Naše fondy určené kvalifikovaným investorům nabízejí střednědobou investici s vyváženým poměrem výnosu a rizika. Investice do fondů vhodně doplňuje již existující portfolio tvořené likvidními cennými papíry o prvek alternativních investic (nemovitosti, zajímavé privátní investiční projekty). Vhodným výběrem investičních příležitostí a jejich sdružením do fondového portfolia dokážeme klientům nabídnout přístup k diverzifikované investici s optimalizovanými náklady na řízení investičního procesu.


 

Investiční


hodnota


ke dni 30.6.2018

CZK  1049,6015

Podfond


CARDUUS


Opportunity 

 


Struktura investičních fondů CARDUUS


CARDUUS Opportunity podfond

Podfond CARDUUS Opportunity je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., sdružující finanční prostředky od kvalifikovaných investorů s investičním cílem zhodnocení aktiv prostřednictvím diverzifikovaného portfolia tvořeného podíly v růstových společnostech, podíly v nemovitostních společnostech a dluhovými investičními nástroji včetně zajištěných pohledávek a půjček. Fond se orientuje na různorodé financování společností se stabilními výnosy, včetně případů jako je pre-IPO financování, management buy-out, pre-trade sale financování, akciových buy-back projektů a posílení kapitálové vybavenosti společností vůči poskytovatelům seniorního financování.

Obhospodařující společnost CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekáváný výnos pro investory min. 5 % p. a.
Investiční horizont 5 let
Minimální investice CZK 1.000.000 (cenné papíry jsou denominovány v CZK)
Aktuální vstupní poplatek 2% maximálně CZK 70.000
Aktuální výstupní poplatek 0%
Odměna obhospodařovatele 1,75% z průměrné hodnoty majetku fondu ročně