Fondy kvalifikovaných investorů

Wine Farming Podfond


Wine Farming Podfond

Wine Farming Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.11.2018

CZK 1.000

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:5,50 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice:100.000,- CZK při splnění zákonných požadavků dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:2 %
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 5 let, 30 % do 5 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2 % z průměrné hodnoty majetku fondu ročně