Fondy kvalifikovaných investorů

Wine Farming Podfond


Wine Farming Podfond

Wine Farming Podfond


Investiční hodnota ke dni 30.11.2018

CZK 1.000

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:5,50% p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální investice:125.000 EUR nebo 1.000.000 CZK při splnění zákonných požadavků
Aktuální vstupní poplatek:2%
Aktuální výstupní poplatek:0% nad 5 let, 30% do 5 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele:2% z průměrné hodnoty majetku fondu ročně