Fondy kvalifikovaných investorů

CARDUUS Opportunity IV Podfond


CARDUUS Opportunity IV Podfond

CARDUUS Opportunity IV Podfond


Investiční hodnota ke dni 30. 09. 2020

CZK 663,0072

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:7,50 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice:40.000,- EUR dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 40 000,- EUR
Aktuální výstupní poplatek:0 % nad 5 let, 30 % do 5 let trvání investice
Odměna obhospodařovatele:1,2 % p.a., min. 35 000,- EUR ročně