Fondy kvalifikovaných investorů

CARDUUS Opportunity IV Podfond


CARDUUS Opportunity IV Podfond

CARDUUS Opportunity IV Podfond


Investiční hodnota ke dni 31. 12. 2020

EUR 38,1025

Obhospodařující společnost:CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.
Očekávaný výnos pro investory:7,50 % p.a.
Investiční horizont:5 let
Minimální vstupní investice:40.000,- EUR dle § 272 zákona č. 240/2013 Sb.
Aktuální vstupní poplatek:max. 3 %
Aktuální výstupní poplatek:0 %
Odměna obhospodařovatele:1,2 % p.a., min. 35 000,- EUR ročně
%v tis. EUR
Majetkové účasti94,372 801,00
Cenné papíry0,000,00
Poskytnuté úvěry3,0390,00
Vklady na účtech v bankách 2,5977,00
Ostatní aktiva0,000,00
Aktiva celkem100,002 968,00

Stav k datu 31.12.2020

CARDUUS Opportunity IV Podfond
Aktuální hodnota fondového kapitálu791 328 EUR